3 Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.