Posiedzenie Sejmu w dniu 27 października 2017 r.

Porządek obrad: