Posiedzenie Sejmu w dniu 26 października 2017 r.

Porządek obrad: