Posiedzenie Sejmu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Porządek obrad: