Posiedzenie Sejmu w dniu 15 grudnia 2015 r.

Porządek obrad: