1 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018.