Posiedzenie Sejmu w dniu 12 października 2017 r.

Porządek obrad: