Posiedzenie Sejmu w dniu 11 października 2017 r.

Porządek obrad: