30 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.