Posiedzenie Sejmu w dniu 29 września 2017 r.

Porządek obrad: