Posiedzenie Sejmu w dniu 28 września 2017 r.

Porządek obrad: