Posiedzenie Sejmu w dniu 27 września 2017 r.

Porządek obrad: