Posiedzenie Sejmu w dniu 15 września 2017 r.

Porządek obrad: