Posiedzenie Sejmu w dniu 14 września 2017 r.

Porządek obrad: