Posiedzenie Sejmu w dniu 13 września 2017 r.

Porządek obrad: