Posiedzenie Sejmu w dniu 12 września 2017 r.

Porządek obrad: