Posiedzenie Sejmu w dniu 20 lipca 2017 r.

Porządek obrad: