Posiedzenie Sejmu w dniu 19 lipca 2017 r.

Porządek obrad: