Posiedzenie Sejmu w dniu 12 lipca 2017 r.

Porządek obrad: