Posiedzenie Sejmu w dniu 7 lipca 2017 r.

Porządek obrad: