Posiedzenie Sejmu w dniu 5 lipca 2017 r.

Porządek obrad: