Posiedzenie Sejmu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Porządek obrad: