Posiedzenie Sejmu w dniu 21 czerwca 2017 r.

Porządek obrad: