Posiedzenie Sejmu w dniu 20 czerwca 2017 r.

Porządek obrad: