Posiedzenie Sejmu w dniu 7 czerwca 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia