Posiedzenie Sejmu w dniu 25 maja 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia