Posiedzenie Sejmu w dniu 24 maja 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia