Posiedzenie Sejmu nr 42

Punkty porządku dziennego