Posiedzenie Sejmu w dniu 10 maja 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia