Posiedzenie Sejmu w dniu 9 grudnia 2015 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia