3 Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.