Posiedzenie Sejmu w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia