Posiedzenie Sejmu w dniu 23 marca 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia