Posiedzenie Sejmu w dniu 8 marca 2017 r.

Porządek obrad: