Posiedzenie Sejmu w dniu 24 lutego 2017 r.

Porządek obrad: