Posiedzenie Sejmu w dniu 23 lutego 2017 r.

Porządek obrad: