Posiedzenie Sejmu w dniu 22 lutego 2017 r.

Porządek obrad: