Posiedzenie Sejmu w dniu 10 lutego 2017 r.

Porządek obrad: