Posiedzenie Sejmu w dniu 8 lutego 2017 r.

Porządek obrad: