Debata nr 11 w dniu 26 stycznia 2017 r.

Przebieg debaty: