Posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Porządek obrad: