Posiedzenie Sejmu w dniu 25 stycznia 2017 r.

Porządek obrad: