1 Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi z realizacji "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" za okres 18 listopada 2015 r. - 17 listopada 2016 r..