7 Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: - rządowym projekcie ustawy Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.