Posiedzenie Sejmu w dniu 15 grudnia 2016 r.

Porządek obrad: