Posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2016 r.

Porządek obrad: