Posiedzenie Sejmu w dniu 13 grudnia 2016 r.

Porządek obrad: