5 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe.