Posiedzenie Sejmu w dniu 2 grudnia 2016 r.

Porządek obrad: