Posiedzenie Sejmu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Porządek obrad: